استانداردهای حسابرسی چیست؟

استاندارد های حسابرسی روش ها وموازینی که در انجام حسابرسی به کار گرفته می شود و باید به گونه ایی باشد که حسابرس به کمک آن موازین و مقررات، قادر باشد نظرکارشناسی خود را به عنوان یک متخصص در خصوص موضوع مورد رسیدگی، بیان نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی کشور، بنابر ماده ۶ فصل دوم اساسنامه سازمان حسابرسی، به امور استانداردهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی رسیدگی می نماید.

استانداردهای حسابرسی

دانلود لیست استانداردهای حسابرسی

مهم ترین لیست قوانین و مقررات استانداردهای حسابرسی در قالب فایل پی دی اف در دسترس شما گرامیان قرار گرفته است. با کلیک بر روی مورد مدنظرتان، میتوانید به راحتی به استاندارد مدنظر خود دست پیدا نمایید.

خلاصه استانداردهای حسابرسی مرتبط با گزارشگری حسابرس

You cannot copy content of this page