چگونگی ارسال اظهارنامه مالیاتی و نکات اساسی که باید رعایت کنیم

اظهارنامه چیست و چه کسانی موظف به پرداخت آن هستند؟ اگر به هردلیلی اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نکنیم چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ شما اینجاست!

کسر مالیات و هزینه های قابل قبول صاحبان مشاغل

◾️اگر شما نیز از جمله صاحبان مشاغل هستید که در سال ۱۴۰۰ هزینه هایی از جمله هزینه های درمانی، خسارت وارده و یا کمک های پرداختی داشته اید و تمایل دارید از درآمد مشمول مالیات تان کسر شود، نیاز است اظهارنامه مالیاتی تنظیم و هر یک از هزینه های یادشده را در جداول مربوطه به […]

You cannot copy content of this page