کسر مالیات و هزینه های قابل قبول صاحبان مشاغل

Picture of نویسنده مطلب:

نویسنده مطلب:

هونامیک

◾️اگر شما نیز از جمله صاحبان مشاغل هستید که در سال ۱۴۰۰ هزینه هایی از جمله هزینه های درمانی، خسارت وارده و یا کمک های پرداختی داشته اید و تمایل دارید از درآمد مشمول مالیات تان کسر شود، نیاز است اظهارنامه مالیاتی تنظیم و هر یک از هزینه های یادشده را در جداول مربوطه به اظهارنامه مالیاتی، قید نمایید.

◾️یادتان باشد چنانچه بخواهید از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در رابطه با تعیین مالیات مقطوع برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برخوردار شوید، باید قید کسر هزینه های یاد شده از درآمد خود را بزنید.

◾️بند ۶ دستورالعمل مورخ ۳/ ۳/ ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص شرایط برخورداری از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ( مالیات مقطوع ) می گوید ؛

مالیات عملکرد سال ۱۴۰۰ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۴۰۰ خود می باشند از شمول مفاد این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

ماده 100

از همراهی گرم شما سپاسگزاریم. شما میتوانید با مراجعه به قسمت بلاگ سایت هونامیک، از تازه ترین اخبار دنیای مالیات و حسابداری، مطلع شوید.

مشاوره رایگان، یک گزینه مناسب و به صرفه برای تمام مشاغل حرفه ایست!!!! یک کلیک تا تماس فاصله دارید.

به روز بمانید

تازه های حسابداری و مالیاتی

You cannot copy content of this page