تکالیف مالیاتی وکلا دادگستری و کارآموزان وکالت

تکالیف مالیاتی وکلا، برای تمام وکلا و کارآموزان این رشته واجبه. اگر در این رشته فعالیت میکنی اما نمیدونی که تکالیفی داری، این مقاله برای توئه!

قوانین و مقررات سال 1401 مربوط به مالیات بر درامد اجاره ملک

در این مقاله به مالیات اجاره پرداخته شده است. شرایط افراد مشمول و یا معاف از مالیات اجاره و میزان جریمه عدم پرداخت مالیات اجاره ذکر شده است!

تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم چیست؟

سازمان مالیاتی به منظور حمایت از اشتغال‌زایی تسهیلاتی در نظر می‌گیرد تحت عنوان تبصره 100 درنظر میگیرد که تعریف و شرایط آن از این قرار است:

کسر مالیات و هزینه های قابل قبول صاحبان مشاغل

◾️اگر شما نیز از جمله صاحبان مشاغل هستید که در سال ۱۴۰۰ هزینه هایی از جمله هزینه های درمانی، خسارت وارده و یا کمک های پرداختی داشته اید و تمایل دارید از درآمد مشمول مالیات تان کسر شود، نیاز است اظهارنامه مالیاتی تنظیم و هر یک از هزینه های یادشده را در جداول مربوطه به […]

شرایط معافیت مالیاتی باشگاه‌های ورزشی و موارد عدم معافیت

با توجه به اهمیت باشگاه های ورزشی برای جامعه، به شرایط معافیت مالیاتی و عدم معافیت مالیاتی باشگاه ها و موسسه های ورزشی پرداخته ایم.

شرکت حسابداری و مالیاتی در اصفهان

شرکت حسابداری و مالیاتی حوزه مهم خدماتی است که تمام افراد جامعه که در حال کسب درآمد هستند به فراخر نوع کسب و کار خود به آن نیاز پیدا می کنند. شرکت حسابداری و مالیاتی در دو حوزه فعالیت های حسابداری و فعالیت های مالی و مالیاتی فعالیت می کنند. هرکجا که تراکنشی صورت می گیرد شما به علم حسابداری نیاز دارید که بتوانید مدیریت دقیق تری بر روی حوزه فعالیت خود داشته باشید. موضوع دوم پرداخت مالیات برای هر شهروند است.

You cannot copy content of this page