قوانین و مقررات سال 1401 مربوط به مالیات بر درامد اجاره ملک

Picture of نویسنده مطلب:

نویسنده مطلب:

هونامیک

در این مقاله به مالیات اجاره پرداخته شده است. شرایط افراد مشمول و یا معاف از مالیات اجاره و میزان جریمه عدم پرداخت مالیات اجاره ذکر شده است!

با توجه به قوانین و مقررات جدید مالی و مالیاتی در این مقاله به شرح قوانین و مقررات سال 1401 مربوط به مالیات بر درامد اجاره انواع ملک اعم از تجاری، مسکونی و.. می پردازیم.

مالیات بر درآمد اجاره چیست؟

در ابتدا به این مسئله می پردازیم که مالیات بر درآمد اجاره چیست. مالیات بر درآمد اجاره در واقع مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده ملک اخذ می شود و مهلت پرداخت آن، تا 31 تیر ماه می باشد. از طریق سامانه مالیاتی میتوان اقدام به پرداخت نمود.

نحوه پرداخت مالیات بر درآمد اجاره چگونه است؟

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، بر ماخذ 75 درصد اجاره بهای سالانه و با توجه به نرخ های اعلامی در قانون مالیات های مستقیم بوده است و ، از جمله افراد معاف از پرداخت این نوع مالیات اجاره دهندگان ملک به پدر، مادر، فرزند و اجداداین هستند.

مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401، به عنوان یکی از انواع مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که دولت از فرد اجاره دهنده، اخذ می کند. بنابراین بر درآمدی که اجاره دهنده از راه اجاره دادن ملک بدست آورده است، با شرایط تعیین شده در قانون و آیین نامه، مالیات تعلق می گیرد. به این مالیات، مالیات بر درآمد اجاره ملک یا به اختصار مالیات اجاره گفته می شود. 

مالیات بر اجاره برای تمامی املاک اجاره ای اعم از ملک مسکونی، اداری و یا تجاری لحاظ می شود هرچند میزان اجاره بها، مبلغ نهایی میزان مالیات بر در آمد اجاره مستغلات 1401 را تعیین می کند، اما کاربری ملک، در شمول آن، نسبت به قوانین مربوط به مالیات بر درآمد اجاره ملک، بی تاثیر است.

درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد، عبارتست از کل مال ‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج ‌درصد، بابت هزینه ‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک، نسبت به مورد اجاره.

ماده 53 قانون مالیات های مستقیم

با توجه به ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۱، به 75 درصد اجاره بهای تعیین شده تعلق می گیرد.

پرداخت مالیات بر درآمد اجاره ملک بر عهده چه کسی است؟

همانطور که اشاره شد مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۱، به عنوان یکی از انواع مالیات بر درآمد املاک، مالیاتی است که از فرد اجاره دهنده، اخذ می شود. فرد اجاره دهنده، می تواند مالک ملک بوده (در اجاره دسته اول) یا مستاجری باشد که با داشتن حق اجاره مجدد، ملک تحت اجاره خود را به شخص ثالثی اجاره می دهد (در اجاره دست دوم). پس مالیات بر اجاره در سال 1401، ارتباطی به مستاجر ملک نداشته و بر عهده اجاره دهنده آن است.

تنها تفاوت مالیات بر اجاره مالک اصلی و مالیات بر اجاره، توسط مستاجر اول، آن است که ماخذ مالیات بر اجاره مالک اصلی، 75 درصد اجاره بهای سالانه بوده، در حالی که این ماخذ، برای اجاره مجدد، توسط مستاجر، تفاوت اجاره بهای پرداختی توسط او به مالک و اجاره بهای دریافتی توسط او، از مستاجر دوم می باشد.

نرخ مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401

بر اساس تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون تلفیق مجلس، میزان مالیات بر مستغلات و اجاره در سال ۱۴۰۱ افزایش نیافته و نرخ مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 همانند سال گذشته می باشد. 

بنابراین نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک برای اشخاص حقوقی، به طور ثابت حساب شده و 25 درصد است.

نرخ مالیات بر درآمد اجاره املاک برای اشخاص حقیقی، مطابق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، به صورت زیر است:

درآمد سالیانه مشمول مالیاتدرصد مالیات
تا 50 میلیون تومان15 درصد
50 تا 100 میلیون تومان20 درصد
بیشتر از 100 میلیون تومان25 درصد

بنابر قانون تمامی سرپرستان خانوار، موجر یا مستاجر ملک، موظف هستند تا با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات ملک ( برای موجرین ) و وضعیت اسکان ( برای مستاجرین ) را ثبت نمایند.

ثبت این اطلاعات حائز اهمیت است زیرا درصورت نادیده گرفتن این مورد، فرد مشمول جریمه مالیاتی تا هجده برابر هزینه اجاره سالانه یک واحد از مالک، خواهد شد.

طریقه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401

درآمد اجاره، بر اساس قرارداد، اعم از رسمی یا عادی، مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد. در مواردی که از ارائه قرارداد خودداری شود یا قرارداد وجود نداشته باشد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، در این صورت میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد!

ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم

بر اساس ماده 54، تمامی اجاره دهندگان ملک، فارغ از اینکه قرارداد داشته باشند یا خیر و قرارداد آن ها، رسمی باشد یا عادی، موظف به پرداخت مالیات بر اجاره مغازه و ملک خود، در سال ۱۴۰۱ هستند و باید تا سی و یکم شهریورماه، اقدام به ثبت اظهارنامه خود کنند. 

نحوه محاسبه میزان مالیات بر درآمد اجاره مستغلات در سال 1401

  1. در این مرحله اجاره بهای سالانه محاسبه می شود. اجاره بهای ماهیانه در عدد 12 ضرب شده و چنانچه، مبلغی از وجه پرداختی به موجر، به صورت پول پیش باشد، 18 درصد از آن با اجاره بها جمع بسته می شود.
  2. از جایی که مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 همچون مالیات بر اجاره مستغلات سال های گذشته، به 75 درصد اجاره بها تعلق می گیرد. بنابراین عدد به دست آمده در مرحله قبل باید در 75 ضرب شود.
  3. عدد به دست آمده که درآمد سالیانه مشمول مالیات است، بر اساس جدول بالا، در درصد مالیاتی مربوطه ضرب شده و حاصل نهایی، مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.

۱برای درک بهتر موضوع یک مثال میزنیم: فرض کنید ملکی، با مبلغ پیش یا همان رهن 20 میلیون تومان و اجاره بهای ماهیانه پانصد هزار تومان، اجاره داده شده؛ در این صورت، حاصل ضرب 500 هزار تومان، در عدد 12 ( ماه )، مبلغ 6 میلیون تومان می باشد و 18 درصد پول پیش نیز مبلغ 3 میلیون و ششصد هزار تومان خواهد بود که این دو عدد، با هم جمع شده و حاصل، نه میلیون و ششصد هزار تومان می شود.

حال، از آنجا که فقط 75 درصد این مبلغ، مشمول مالیات اجاره 1401 می شود، این عدد را در 75 درصد، ضرب می کنیم که حاصل، 7 میلیون و دویست هزار تومان می گردد. عدد 7 میلیون و دویست هزار تومان، درآمد اجاره ملک مشمول مالیات 1401 بوده که برای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره این ملک در سال ۱۴۰۱، مطابق جدول عمل می کنیم.

چه کسانی از مالیات بر درآمد اجاره ملک در سال 1401 معاف می باشند؟

معافیت مالیاتی از مالیات اجاره ملک برای مودیان زیر برقرار است:

  • خانه های و املاک سازمانی که تحت مالکیت اشخاص حقوقی می باشند.
  • املاک مورد اجاره، در تهران، تا یکصد و پنجاه مترمربع و در سایر نقاط تا دویست مترمربع.
  • املاکی که مورد سکونت پدر، مادر ، همسر ، فرزند یا اجداد و افراد تحت تکفل مالک می باشند.
  • مالکان مجتمع‌ های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ‌ساخته می شوند.
  • در صورت فروش ملک و درج این شرط که مالک پیشین ملک، خود تا مدتی، در ملک فروخته شده، سکونت داشته باشد؛ که مدت این سکونت، حداکثر تا 6 ماه است.
  • املاکی که بصورت رایگان، در تصرف وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی، دستگاه هایی که بودجه آن ها، به وسیله دولت تامین می‌شود، شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها می باشند.

از همراهی گرم شما سپاسگزاریم. شما میتوانید با مراجعه به قسمت بلاگ سایت هونامیک، از تازه ترین اخبار دنیای مالیات و حسابداری، مطلع شوید.

مشاوره رایگان، یک گزینه مناسب و به صرفه برای تمام مشاغل حرفه ایست!!!! یک کلیک تا تماس فاصله دارید.

به روز بمانید

تازه های حسابداری و مالیاتی

You cannot copy content of this page